Sjednat
schůzku
x

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k přečtení.

Životní pojištění

Život sebou přináší celou řadu rizik. A právě proto mají komerční pojišťovny produkty životního pojištění, které pomáhají zmírnit důsledky nepříjemných situací. Hlavním cílem životního pojištění je udržení životní úrovně své a také svých blízkých v krizových obdobích života, které by měly výrazný negativní finanční dopad na rodinu nebo pojištěného samotného. Podívejme se, jak si vybrat dobré životní pojištění, jaké jsou možnosti a jak ušetřit na daních.

Proč životní pojištění?

Uzavření životního pojištění je velice důležitým rozhodnutím, které není radno činit bez předchozího dobrého uvážení. Má-li totiž životní pojištění krýt vybraná životní rizika v dostatečné výši, nebývá mnohdy levnou záležitostí. Špatně zvolené životní pojištění pak nejenže neplní funkci, kterou plnit má, ale stane se také neefektivním vyhazováním peněz.

Druhy životního pojištění:

  • Rizikové ŽP – kryje pouze vybraná rizika, je bez investiční složky
  • Kapitálové ŽP – kryje vybraná rizika, je s investiční složkou, která vytváří kapitálovou rezervu
  • Investiční ŽP – kryje vybraná rizika, investiční složka tvoří rezervu investicemi do fondů

Úspora na daních

Nespornou výhodou životního pojištění je daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. Zákon umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění, když maximální odečitatelná částka činí 12.000 Kč ročně. Pokud uzavřete více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, stále však platí maximální dvanáctitisícová částka.

Abyste tak mohli učinit, musí být splněny zákonem stanovené podmínky:

  • pojištění je uzavřeno minimálně do 60 let
  • pojištění je uzavřeno alespoň na 5 let
  • osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu
  • z pojistné smlouvy nelze vybírat prostředky