Sjednat
schůzku
x

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k přečtení.

Úvěr

Úvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie.

Peněžní úvěry – skutečné poskytnutí peněz, i když nejčastěji v bezhotovostní podobě.

  • Kontokorentní úvěr
  • Podnikatelský úvěr: Investiční úvěr, Provozní úvěr
  • Hypotéční úvěr
  • Spotřební úvěr

Alternativní formy financování – klient získává finanční prostředky za určitých specifických podmínek

  • Leasing

Kontokorentní úvěr - je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost. Banka tedy klientovi v takovém případě operativně potřebné finanční prostředky půjčí a klient smí „jít do mínusu“.

Podnikatelský úvěr - je zpravidla používán pro financování investic. Věřitel půjčuje na základě investičního záměru a další projektové dokumentace a údajů. U větších investic k nim patří zejména studie proveditelnosti, doložení bonity a historie žadatele a další.

  • Investiční úvěr - je určen k financování pořízení investičního majetku – hmotného i nehmotného.
  • Provozní úvěr - je určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek a podobně.

Hypotéční úvěr - je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu. Méně běžné je poskytnutí nemovitosti jako záruky za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka.

Spotřební úvěr – poskytují banky v různých podobách klientům na řešení jejich finančních potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí.

Leasing - je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem movitých i nemovitých věcí. Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele a leasingového nájemce zajistit pořízení majetkové hodnoty pronajímatelem podle potřeb a požadavků nájemce po určité období za úplatu s možností jejího přechodu do vlastnictví nájemce po ukončení doby trvání leasingové smlouvy.