Sjednat
schůzku
x

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k přečtení.

Pojištění vozidel

Každý majitel či uživatel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn. Existuje však více druhů pojištění vozidel. Na rozdíl od povinného ručení, správně zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, které je povinné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na silnici, je rozhodnutí o uzavření havarijního pojištění plně na vůli majitele vozidla.

Povinné ručení

Toto pojištění je povinen sjednat každý vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, chce-li provozovat své vozidlo na veřejně přístupné pozemní komunikaci. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla.

Co vše pojistka pokrývá (základní pojistná rizika):

 • škoda na životě a na zdraví
 • škoda na věci
 • jiná majetková škoda

Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu. Nikdy vám ale neuhradí škodu na vašem vozidle.

Havarijní pojištění

Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho užívání však přináší nejen užitek v podobě pohodlí a úspory času, ale i nezanedbatelná rizika. Ovšem nejen nehoda může postihnout Váš vůz. Proto není na škodu uzavřít havarijní pojištění.

Co vše pojistka pokrývá (základní pojistná rizika):

 • havárie
 • odcizení
 • živel
 • vandalismus

Doplňková připojištění

Jako u většiny pojištění existují možnosti doplňkových připojištění:

 • pojištění čelního skla
 • úraz osob přepravovaných na sedadlech
 • zavazadla
 • náhradní vozidlo
 • právní ochrana
 • asistenční služby