Sjednat
schůzku
x

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k přečtení.

Poj. odpovědnosti

Pro tento typ pojištění se vžil název: „Pojistka na blbost“. Tento nástroj Vám může pomoci vyřešit řadu obtíží. Jak funguje a jak je vhodné jej nastavit?

Existují 3 hlavní varianty tohoto pojištění:

  • Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli 
  • Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života
  • Pojištění odpovědnost za újmu způsobenou podnikáním

Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli

Tato smlouva kryje hrazení škod zaměstnancem, které může způsobit svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Dle zákoníku prácu může po zaměstnavatel po zaměstnanci náhradu škody do maximální výše 4,5 násobku jeho hrubé mzdy.

Podmínkou je neúmyslně způsobená škodu způsobená při výkonu povolání a to na pracovišti a při činnostech, které zaměstnanec vykonává dle své pracovní smlouvy. Proto je velice důležité při jakékoli změně povolání nahlásit tuto změnu pojišťovně.

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života

Toto pojištění se často sjednává jako součást pojištění majetku a domácnosti a jde o velice důležitou složku. Slouží ke krytí neúmyslně způsobené škody vůči třetí osobě.

Slouží ke krytí škody jak na zdraví, majetku tak i úšlém zisku.

Nejčastějším příklady plnění:

  • pokud Vám nedopatřením např. vyteče voda z pračky a vytopíte sousedy v bytě pod Vámi
  • V obchodě omylem zavadíte o regál s alkoholem či televizí, který následně spadne a zboží se poškodí
  • Vaše dítě nedopatřením kopne míč do výlohy či auta a rozbije je
  • Na návštěvě u kamaráda převrhnete sleničku s pitím na jeho notebook či mobilní telefon

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou podnikáním

Funguje obdobně jako "pojistka na blbost" vůči zaměstnavateli ale slouží ke krytí škod způsobené neúmyslně při Vaší podnikatelské činnosti. Může jej sjednat jak fyzická osoba (OSVČ) tak i osoba právnická.

Příklady plnění:

  • Klient elektrikář při montáži lustru omylem upadne a lustr spadne a zničí se případně poškodí podlahu
  • Stavební firma, která rekonstruuje fasádu omylem při stavbě lešení rozbije okna
  • Servis lyží nedopatřením špatně nastaví klientovi bezpečnostní vázání a tímto omylem se klient zraní

Pro bliží informace a kalkulaci konkrétní varianty pro Vás mě neváhejte kontaktovat.