Sjednat
schůzku
x

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k přečtení.

Pojištění majetku

Promáčený strop, zničené podlahy nebo nevítaná návštěva zloděje. To jsou některé z nezáviděníhodných situací. Ovšem i s běžným provozem domácnosti je spojena celá řada rizik. Další neočekávané problémy mohou přinést přírodní živly a katastrofy. Proto není od věci uzavřít odpovídající pojištění. Pojištění majetku nemůže zabránit případným škodám, ale pomůže zmírnit finanční ztráty, které v důsledku škod mohou vzniknout. Kategorie pojištění majetku občanů lze rozdělit na movitý majetek (vybavení domácnosti) a nemovitý majetek (byty, rodinné domy, chaty).

Pojištění nemovitosti

Pojišťovny jej nabízí zejména pro nemovitosti určené k bydlení, tedy:

 • rodinné domy včetně vedlejších objektů typu garáž, kůlna, atd.
 • byty a bytové domy
 • rekreační objekty, tj. chaty a chalupy
 • objekty ve výstavbě

U rozsáhlejších souborů staveb, zejména těch, které neslouží k bydlení nebo odpočinku, pojišťovny často nabízí individuální pojištění, jehož parametry se domlouvají přímo pro konkrétní smlouvu.

Základní pojistná nebezpečí:

 • požár, výbuch, přímý a nepřímý úder blesku, pád letadla

Doplňková poj. nebezpečí:

 • povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, krupobití, sesuv půdy, sesuv skal, hornin a zemin, zřícení nebo sesuv lavin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů a stožárů, náraz vozidla, aerodynamický třesk, kouř, přepětí

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti představuje produkt, který chrání domácnost proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelné pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže. Spektrum pojistného krytí je relativně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká. Cena pojištění je závislá nejen na výši a rozsahu pojistného krytí a zvolené spoluúčasti, ale též na lokalitě, ve které se domácnost nachází. Nejdražší pojistné zaplatí obyvatelé Prahy a nákladné bývá také pojištění domácnosti, která se nachází na samotě.

Nejčastější pojištěná rizika:

 • odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením
 • vodou z vodovodního zařízení (např. praskne trubka)
 • povodní nebo záplavou
 • úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla
 • vichřicí, krupobitím, sesuvem nebo sesedáním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu nebo námrazy, zemětřesením