Sjednat
schůzku
x

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k přečtení.

Investice & Penze

Investování je kupování takových aktiv, které se časem zhodnocují nebo které přinášejí majiteli pravidelný důchod. Aktivum je cokoliv, co má nějakou hodnotu. Investování v řeči ekonomické můžeme popsat jako proces, kdy dochází k omezení současné spotřeby na úkor budoucích výnosů.

Rozdělení aktiv

  • Finanční aktiva: akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky
  • Nefinanční aktiva: nemovitosti, umělecké předměty či komodity (jako ropa, zlato nebo kakao)

Podílové fondy

Podílový fond je prostředek kolektivního investování. Jeho základní princip spočívá v tom, že více investorů svěří své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje. Podílové fondy mohou zaujmout především výnosy, které ve srovnání s jinými bankovními produkty můžou dosahovat poměrně vysokých čísel.

Rozdělení fondů

  • Otevřené podílové fondy - správce otevřeného podílového fondu je povinen kdykoli od Vás odkoupit podílový list
  • Uzavřené podílové fondy - podílové listy uzavřených podílových fondů můžete prodat pouze na burzovním trhu

Druhy fondů

Forma investice     Riziko  Horizont    Kurz Výnos
 Peněžní trh  minimální  do roku  stabilní   1% až 2%
 Dl. fondy  malé  1-3roky  stř. kolísavý   0% až 4%
 Smíšené fondy  střední  3-5let  kolísavý  -5% až 10%
 Akciové fondy  vysoké  5 a více  velké změny  -20 až +60%

 

  • Fondy peněžních trhů – nízké riziko, nízký výnos
  • Dluhopisové fondy – stále nízké riziko, malý výnos
  • Smíšené fondy – kombinace ostatních fondů
  • Akciové fondy – velmi vysoké riziko, nejziskovější, vhodné na dlouhodobé investice (min. 5 let)